Hledat:


Košík: Váš košík je prázdný.
K dopravě ZDARMA zbývá ještě 500 Kč.

Košík

 

 

 

Reklamační řád

Tento reklamační řád se vztahuje pro internetový obchod www.sensorshop.cz

Právo kupujícího na reklamaci vadného zboží:

-kupující je povinen zkontrolovat při převzetí zboží od přepravce, neporušenost obalu zásilky, v případě, že je zásilka poškozena je nutné sepsat s řidičem protokol o škodě, nebo zásilku odmítnout

- v případě mechanického poškození zboží v neporušeném obalu, je nutné co nejrychleji nahlásit

telefonicky +420 773 304 599, +420 773 304 590, písemně emailem na adresu: obchod@sensorshop.cz, nebo p.kramule@seznam.cz

- není-li zboží ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na výměnu zboží, nebo může od kupní smlouvy odstoupit ( viz obchodní podmínky)

- toto neplatí, pokud kupující o vadě věděl, nebo vadu sám způsobil

- u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení , kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo to vyplývá z povahy zboží

Odstranitelné vady:

- jde-li o vadu kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně a včas řádně odstraněna

- za odstranitelnou vadu se považuje taková vada, kdy neutrpí vzhled, funkce a kvalita výrobku a oprava může být provedena ve stanovené lhůtě

- prodávající vydá kupujícímu potvrzení e-mailem, nebo na provozovně reklamační list, kdy reklamaci uplatnil, způsob vyřízení reklamace včetně potvrzení o provední opravy v době jejího trvání

Neodstranitelné vady:

- za neodstanitelné vady se považují takové vady, které nelze ve stanovené lhůtě beze zbytku odstranit a které brání tomu, aby výrobek mohl být řádně užíván

- jde-li o vadu, kterou nelze odstanit (za vadu nelze považovat změnu vlastnosti zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku opotřebení či nesprávného používání, stejně tak škod způsobených vnějšími událostmi ( živelné) má kupující právo na výměnu zboží, nebo má právo odstoupit od kupní smlouvy

Lhůta pro uplatnění reklamace:

- lhůta pro uplatnění reklamace je 24 měsíců ode dne převzetí zboží od přepravce

- záruční dobu nelze zaměňovat s dobou obvyklé životnosti výrobku, tj. s dobou , po kterou při správném užívání a ošetřování může výrobek vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě užívání vydržet.

- reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu do 30 dnů ode dne přijetí reklamovaného zboží, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak

- po uplynutí lhůty ( 30 dnů ode dne uplatnění reklamace) se kupujícímu přiznávají stejná práva jeko by se jednalo o neodstanitelnou vadu, pak má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, nebo požadovat výměnu výrobku

 Uplatnění reklamace:

- reklamaci může kupující uplatnit v e-shopu, v němž bylo zboží zakoupeno tzn. že reklamované zboží zašle kupující na adresu e-shopu:

Petr Kramule, Rudolfovská 12, České Budějovice 370 01, spolu s dokumentem prokazující zakoupení zboží a důvodem reklamace, reklamované zboží zasílá kupující na své náklady

- e-shop potvrdí přijetí reklamace neprodleně po jejím doručení

- reklamaci může kupující uplatnit i osobně na našich provozovnách ( viz kontakty našich provozoven ) spolu s dokumentem prokazující zakoupení zboží a ústně upřesní důvod reklamace

- reklamované zboží musí být řádně vyprané a vysušené, jinak reklamace bude z hygienických důvodů zamítnuta

Řešení sporů:

- je-li reklamace zamítnuta, prodávající vydá kupujícímu písemné odůvodnění tohoto zamítnutí

- kupující si tato potvrzení uchová po dobu platnosti záruky

- ve sporech vzniklých v rámci reklamačního řízení rozhoduje soud